SAMEN
FACILICOM GROUP DENKT
GRAAG MET U MEE
CORONA
DOOR
1

Terug naar een veilige
werkomgeving

Omschrijving: De eerste stap richting een veilige werkomgeving is het bepalen van een protocol en aanpak. Facilicom kan vanuit onze facilitaire expertise hierin adviseren maar dit ook volledig voor u realiseren.

Contactpersoon
Judith Scholtes
Marketing & Innovatie
T: 06 1215 3355
E: jscholtes@facilicom.nl

medewerkers
gasten
leveranciers
2

Bewustwording en signing

Omschrijving: Om alles in goede banen te leiden is het informeren van medewerkers en bezoekers erg belangrijk. Een flexibele oplossing hiervoor is het gebruik van borden en signing. Denk aan aanwijzings-, waarschuwings-, informatie- en verkeersborden die u bij de entree van uw locatie plaatst. 

Contactpersoon
Jeroen Veldhoen
manager Traffic Support events
T 06 4639 6127
j.veldhoen@trafficsupport.nl

Registratie

Omschrijving: Real-time inzichtelijk wat de bezettingsgraad van uw locatie en/of afdeling is. Met een eenvoudige kleurcodering is zichtbaar
of het verstandig is om naar binnen te gaan.

Contactpersoon
Laura Stein
adviseur
T 06 1139 4025
E LauraStein@embracehospitality.nl

140

3

1,5 meter werkomgeving

Omschrijving:  Analyseren van de werkomgeving, bepalen van de bezettingsgraad per ruimte, herinrichten binnen de noodzakelijke afstand en volgens indeling. En zorgen dat de vergader- en werkplekken schoon en veilig zijn. Daarnaast ondersteunen in bewustwording van gewenst gedrag van gebruikers.

Contactpersoon
Judith Scholtes
Marketing & Innovatie
T: 06 1215 3355
E: jscholtes@facilicom.nl

4
Schoonmaak

Omschrijving: Intensievere schoonmaak op bepaalde plekken, voorzien van de juiste hygiëne middelen voor gebruikers en schoonmaakprotocol bij besmetting. 

Contactpersoon
Monique Aarts
Salesmanager
06 2049 9323
E maarts@facilicom.nl

5

Instructie medewerkers

Omschrijving: Onze vakspecialisten zijn goed op
de hoogte van de actuele richtlijnen voor infectie-preventie en de laatste eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Gom geeft advies en trainingen over hygiëne en desinfectie.

Contactpersoon
Stefan Majoor
sales manager Gom Zorg
T 06 4674 1439
E smajoor@gom.nl

6
7
Bereikbaarheidsondersteuning

Omschrijving: Uw medewerkers kunnen ook vanuit huis centrale calls afhandelen zonder gesprekskosten, achter een eigen pc en met een mobiele telefoon.Als er weinig medewerkers beschikbaar zijn kunnen bellers kiezen later te worden teruggebeld. 

Contactpersoon
Stefan Wiers
relatiemanager zorgcentrales
T 06 8210 7733
E swiers@Incluzio.nl


Gebouwbeheer en
energiemanagement op afstand

Omschrijving: Wij helpen met het inspecteren van gebouwen die nu niet of nauwelijks is gebruik zijn. Om onnodige energiekosten te voorkomen, raden wij aan om uw installaties te blijven controleren. Dit kunnen wij ook op afstand.  

Contactpersoon
Monica Gaastra
energietransitie consultant
T 06 8270 1442
mgaastra@Facilicom.nl

8
9
Ventilatietechniek

Omschrijving: Het luchtbehandelingssysteem is cruciaal voor een gezond binnenklimaat. Zeker in coronatijd. Breijer inventariseert en onderhoudt de efficiency van uw systeem om verspreiding van virussen tot een minimum te beperken.

Contactpersoon
Gertjan te Boekhorst
Bid & Sales Hardservices
06 20 45 47 26
gboekhorst@facilicom.nl

10
Legionellapreventie

Omschrijving: De gereduceerde bezetting in bedrijfspanden zorgt er voor dat er minder waterverbruik is. Hieruit ontstaat voornamelijk door de legionellabacterie een veiligheidsrisico voor de medewerkers die nog wel gebruik maken van de drinkwaterinstallatie.

Contactpersoon
Marius Meier
manager Legionellapreventie
T 06 1011 4160
E legionella@breijer.nl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CORONA
DOOR
FACILICOM GROUP
DENKT GRAAG
MET U MEE
SAMEN
2
1
medewerkers
gasten
leveranciers

Terug naar een veilige
werkomgeving

Omschrijving: De eerste stap richting een veilige werkomgeving is het bepalen van een protocol en aanpak. Facilicom kan vanuit onze facilitaire expertise hierin adviseren maar dit ook volledig voor u realiseren.

Contactpersoon
Judith Scholtes
Marketing & Innovatie
T: 06 1215 3355
E: jscholtes@facilicom.nl

Bewustwording en signing

Omschrijving: Om alles in goede banen te leiden is het informeren van medewerkers en bezoekers erg belangrijk. Een flexibele oplossing hiervoor is het gebruik van borden en signing. Denk aan aanwijzings-, waarschuwings-, informatie- en verkeersborden die u bij de entree van uw locatie plaatst. 

Contactpersoon
Jeroen Veldhoen
manager Traffic Support events
T 06 4639 6127
j.veldhoen@trafficsupport.nl

3
Registratie

Omschrijving: Real-time inzichtelijk wat de bezettingsgraad van uw locatie en/of afdeling is.Met een eenvoudige kleurcodering is zichtbaar of het verstandig is om naar binnen te gaan.

Contactpersoon
Laura Stein
adviseur
T 06 1139 4025
E LauraStein@embracehospitality.nl

140

5
Schoonmaak

Omschrijving: Intensievere schoonmaak op bepaalde plekken, voorzien van de juiste hygiëne middelen voor gebruikers en schoonmaakprotocol bij besmetting. 

Contactpersoon
Monique Aarts
Salesmanager
06 2049 9323
E maarts@facilicom.nl

6

Instructie medewerkers

Omschrijving: Onze vakspecialisten zijn goed op de hoogte van de actuele richtlijnen voor infectie-preventie en de laatste eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Gom geeft advies en trainingen over hygiëne en desinfectie.

Contactpersoon
Stefan Majoor
sales manager Gom Zorg
T 06 4674 1439
E smajoor@gom.nl

Bereikbaarheids-
ondersteuning

Omschrijving: Uw medewerkers kunnen ook vanuit huis centrale calls afhandelen zonder gesprekskosten, achter een eigen pc en met een mobiele telefoon.Als er weinig medewerkers beschikbaar zijn kunnen bellers kiezen later te worden teruggebeld. 

Contactpersoon
Stefan Wiers
relatiemanager zorgcentrales
T 06 8210 7733
E swiers@Incluzio.nl


7

1,5 meter werkomgeving

Omschrijving:  Analyseren van de werkomgeving, bepalen van de bezettingsgraad per ruimte, herinrichten binnen de noodzakelijke afstand en volgens indeling. En zorgen dat de vergader- en werkplekken schoon en veilig zijn. Daarnaast ondersteunen in bewustwording van gewenst gedrag van gebruikers.

Contactpersoon
Judith Scholtes
Marketing & Innovatie
T: 06 1215 3355
E: jscholtes@facilicom.nl

4
8
Ventilatietechniek

Omschrijving: Het luchtbehandelingssysteem is cruciaal voor een gezond binnenklimaat. Zeker in coronatijd. Breijer inventariseert en onderhoudt de efficiency van uw systeem om verspreiding van virussen tot een minimum te beperken.

Contactpersoon
Gertjan te Boekhorst
Bid & Sales Hardservices
06 20 45 47 26
gboekhorst@facilicom.nl

9
Legionellapreventie

Omschrijving: De gereduceerde bezetting in bedrijfspanden zorgt er voor dat er minder waterverbruik is. Hieruit ontstaat voornamelijk door de legionellabacterie een veiligheidsrisico voor de medewerkers die nog wel gebruik maken van de drinkwaterinstallatie.

Contactpersoon
Marius Meier
manager Legionellapreventie
T 06 1011 4160
E legionella@breijer.nl

10
Gebouwbeheer en
energiemanagement op afstand

Omschrijving: Wij helpen met het inspecteren van gebouwen die nu niet of nauwelijks is gebruik zijn. Om onnodige energiekosten te voorkomen, raden wij aan om uw installaties te blijven controleren. Dit kunnen wij ook op afstand.  

Contactpersoon
Monica Gaastra
energietransitie consultant
T 06 8270 1442
mgaastra@Facilicom.nl